Nainstalujte si:
       

Překlad regulär; regulieren; Regulierung


regulär = regulární, běžný, řádný, obvyklý, normální, odpovídající pravidlům, vlastní, řadový

regulieren = řídit, upravit, vyřídit (stížnost), nařídit, likvidovat, upravovat (4. p.), nastavovat, platit, pořádat, uhradit, vyregulovat, vyrovnávat

e Regulierung = úprava, řízení, regulování, nařízení, likvidace, zregulování, nastavení, uspořádání, vypořádání, úhrada, regulace toku, upravení


Next: regungslos; reiben; Reibung    rückwirkend; Rückwirkung; Rückzahlung