Nainstalujte si:
       

Překlad regeln; Regeln; regelrecht


regeln = upravit, upravovat, uvést do pořádku, dát do pořádku, řídit, regulovat, zregulovat, vyřídit, zařídit, urovnat, vyřídit si, nastavovat

e Regeln = předpisy, pravidla, regulace, řízení, pravidlem

regelrecht = řádný, pravidelný, podle pravidla, podle předpisu, předpisový, regulérní, normální, správný, vyložený, hotový, učiněný, náležitě


Next: Regelung; regelwidrig; Regelwidrigkeit    Rückschritt; Rückseite; Rücksendung