Nainstalujte si:
       

Překlad realistisch; Rebell; Rebellion


realistisch = věcný, střízlivý, reálný, realisticky, realistické, realistická, reálná, reálné

r Rebell = buřič, povstalec, rebelant, odbojník, vzbouřenec, zbojník, insurgent

e Rebellion = povstání, odboj, vzpoura, vzbouření, insurekce


Next: Rechen; Rechenanlage; Rechenmaschine    Rucken; Rudel; rufen