Nainstalujte si:
       

Překlad reaktivieren; Realisation; realisieren


reaktivieren = obnovit funkci, dosadit zpět do úřadu, znovu aktivovat, aktivovat znovu, oživit

e Realisation = provedení, realizování, uskutečnění, realizaci, vypořádání, prodej, likvidace, vykonání, zpeněžení

realisieren = provést, zpeněžit, realizovat, inplementovat, provádět, vykonat, vykonávat, vyplatit, uskutečňovat (4. p.), uvědomit si (4. p.)


Next: realisiert; Realisierung; Realist    rötlich; Rubrik; Rubriken