Nainstalujte si:
       

Překlad ränkeln; Rätter; Räuber


ränkeln = kočkovat se, přít se, hádat se, dojít k čemu oklikami (v řeči), kout, snovat pletichy

e Rätter = prosévadlo, síto, říčice, třídidlo, nátřasný třídič, kolotavý třídič, natřásané síto, prosívací síto, třídicí síto, třídička

r Räuber = lupič, dravec, šelma, šelmy, zbojník, planý výhonek, divoká ruda, záděra, loupeživá včela


Next: räumen; Räumer; räumlich    rostfrei; rostig; Rotation