Nainstalujte si:
       

Překlad provozieren; Prozedur; Prozentsatz


provozieren = vyprovokovat, vyvolat (4. p.), dráždit, chovat se vyzývavě, podněcovat, vyzývat, rozčilovat (4. p.)

e Prozedur = postup, jednání, provedení, provádění, průběh

r Prozentsatz = procentní sazba, procentní míra, úroková sazba, úroková míra, procentuální sazba, procento, procentní úroková sazba


Next: prozentual; Prozess; Prozesse    Regress; regressiv; Regulativ