Nainstalujte si:
       

Překlad provisorisch; provisorische; Provisorium


provisorisch = prozatímní, přechodný, zatímní, dočasný, provizorně, zatím

provisorische = provizorně, provizorním, provizorními, přechodná, prozatímní

s Provisorium = přechodný stav, dočasnou náhradu, dočasné náhrady, dočasnost, prozatímní opatření


Next: provozieren; Prozedur; Prozentsatz    Reglement; reglos; Reglung