Nainstalujte si:
       

Překlad prophezeien; Proportion; prosaisch


prophezeien = věštit, předpovídat, předpovědět, předvídat (4. p.), předvídat budoucnost

e Proportion = proporce, rozměr, úměrnost, poměr, poměrnost, vztah

prosaisch = psaný prózou, všední, nepoetický, střízlivý, suchopárný, jednotvárný


Next: Prospekt; Prosperität; protegieren    regen; Regeneration; Regenerierung