Nainstalujte si:
       

Překlad proklamieren; Prolog; Prolongation


proklamieren = vyhlásit, provolat, provolávat, prohlásit, prohlašovat, vyhlašovat

r Prolog = prolog, předmluva, předehra, úvodní proslov, úvodní slova

e Prolongation = prodloužení (lhůty), odročení, posunutí (např.prodl. splat. úvěru), odklad, prolongování


Next: prompt; Propaganda; Propeller    regeln; Regeln; regelrecht