Nainstalujte si:
       

Překlad präzisieren; Präzisionsinstrument; Preis


präzisieren = přesně vyjádřit, přesně vyznačit, přesně určit, upřesnit, specifikovat, zpřesnit, konkretizovat (4. p.)

s Präzisionsinstrument = přesný nástroj, precizní nástroj, přesného nářadí, přesné nářadí, přesný měřicí přístroj

r Preis = odměna, čest, chvála, cenu, ceny, hodnota


Next: Preisangabe; Preisanstieg; Preisausschreiben    ränkeln; Rätter; Räuber