Nainstalujte si:
       

Překlad präventiv; präzis; präzise


präventiv = ochranný, předběžný, předchozí, předcházející, varovný, zabraňující

präzis = dokonalý, přesný, určitý, exaktní, jasný, podrobný, precizně, stručně

präzise = dokonalý, precizní, určitý, dokonalé, dokonale


Next: präzisieren; Präzisionsinstrument; Preis    Rädergetriebe; rändern; Ränke