Nainstalujte si:
       

Překlad präsentiert; Präsenz; Prävention


präsentiert = předkládá, předložen, prezentován, předložil, předložili, prezentoval, prezentovali

e Präsenz = prezence, účast, počet přítomných, vjem přítomnosti, prezentace

e Prävention = ochranné opatření, prevencí, prevenci, ochranná opatření, ochrana, předejití, zabránění, předcházení


Next: präventiv; präzis; präzise    Rauschen; Rauschmittel; Rädelsführer