Nainstalujte si:
       

Překlad präparieren; Präsentation; präsentieren


präparieren = připravit, připravovat, upravovat, připravují, upravit

e Präsentation = zobrazení, předložení směnky, vystoupení, předvedení, předložení, představení

präsentieren = předkládat, vzdávat poctu, předložit, navrhnout, zaznamenat, předvést, vzdát poctu, představit (4. p.)


Next: präsentiert; Präsenz; Prävention    Raupe; Raupenkette; Rausch