Nainstalujte si:
       

Překlad pfiffig; pflanzen; Pflanzung


pfiffig = mazaný, chytrácký, nápadný, extravagantní, vychytralý, fikaný, chytrý, chytře, vykutálený, zchytralý

pflanzen = zasadit, sázet, nasázet, vysadit (4. p.), vysazovat, zasazovat, pěstovat, roubovat, štěpovat, nasadit, vsadit, vztyčit

e Pflanzung = pěstování (stromků), sazenice, sadba, sad, lesní kultura, zemědělská kultura, plantáž, kultura, výsadba, pěstování sazenic


Next: Pflaume; Pflege; Pflegekind    puffen; Puffer; Pufferlösung