Nainstalujte si:
       

Překlad pfeifen; Pfeifen; Pfeil


pfeifen = hvízdat, pištět, foukat, fičet, svištět, sípat, chrčet, zapískat (4. p.)

s Pfeifen = hvízdání, pískot, hvízdot, rozpískání se, rušivé kmitání

r Pfeil = šipka, střela, ukazatel směru, výška oblouku, vzepětí, vzepětí oblouku, zkos křídla, špička


Next: Pfeiler; Pfiff; Pfifferling    Publikation; Publikationsorgan; publizieren