Nainstalujte si:
       

Překlad pfänden; Pfändung; Pfeife


pfänden = vzít do zástavy, zabavit, zkonfiskovat, dát do zástavy, obstavovat, zastavovat, zabavovat, odejmout, odnímat

e Pfändung = zabavení majetku, zastavení, obstavení, obstávka, exekuce, konfiskace, zabavování, vzetí do zástavy, zájem, vyztužování pažinami, pažení, zaklínování

e Pfeife = píšťalka, vábnička, dýmka, fajfka, pistole, "píšťala", zbytek vrtné díry, pruh, pás, přípora, výžlabek


Next: pfeifen; Pfeifen; Pfeil    Prüfverfahren; Prügel; prügeln