Nainstalujte si:
       

Překlad persönlich; Persönlichkeit; Perspektive


persönlich = soukromý, individuální, osobnostní, osobitý, osobně, personálně

e Persönlichkeit = osobní ráz, osobní vlastnosti, osobnost, vynikající člověk, vynikající osobnost, znamenitý člověk, personalita, individualita

e Perspektive = zobrazení, pohled, výhled do dálky, výhled do budoucnosti, výhled, vyhlídka, hledisko


Next: Perversion; Perversität; Pfad    Prüfer; Prüffeld; Prüfgerät