Nainstalujte si:
       

Překlad perlen; permanent; Permanenz


perlen = pěnit se, třpytit se, perlit, perlový, z perel

permanent = trvale, stálý, stále, permanentní, nepřetržitý, ustavičně

e Permanenz = stálá činnost, permanence, nepatrná činnost, trvalost, pohotovost, stálost, trvání, nepřetržitá činnost


Next: Permeabilität; Perpendikel; Perronkarte    provisorisch; provisorische; Provisorium