Nainstalujte si:
       

Překlad perforieren; Perforiermaschine; Periode


perforieren = perforovat, prasknout, provalit se, děrovat, perforující, prorazit, prorážet, proděrovat

e Perforiermaschine = dírkovací stroj, dírkovač, děrovačka, děrovací stroj, dírkovačka, perforačka

e Periode = období, časový úsek, údobí, doba, časový interval, cyklus, občíslí, kmit, doba kmitu (fyz.), doba oběhu, oběh, souvětí (mluvn.)


Next: periodisch; Peripherie; Perle    Protokoll; protokollieren; Protz