Nainstalujte si:
       

Překlad perfekt; Perfidie; Perforation


perfekt = dokonaný, perfektní, výborný, znamenitý, dokončený, hotový, úplný, dokonale, perfektně, výborně, dokonalé, výtečný

e Perfidie = podlost, ničemnost, úskočnost, bezcharakternost, zrádnost

e Perforation = proděravění, dírkování, prasknutí, otvor, proražení, děrování, propíchnutí


Next: perforieren; Perforiermaschine; Periode    Protektion; Protektor; Protest