Nainstalujte si:
       

Překlad notierte; notierten; Notierung


notierte = zaznamenaný, zapsal, zapsaný, zaznamenal, zapisoval, kótoval, zaznamenala

notierten = zapsaný, zaznamenali, zaznamenaný, zapisovali, poznamenali, kótovali

e Notierung = notový záznam (hud.), záznam (notace), záznam hodnoty cenných papírů, zaznamenání, kotování, zapsání, zápis, notování


Next: Notiz; Notizbuch; Notlage    pfiffig; pflanzen; Pflanzung