Nainstalujte si:
       

Překlad notfalls; notieren; notiert


notfalls = v případě naléhavé potřeby, bude-li zapotřebí, je-li třeba, bude-li třeba, nouzově

notieren = poznamenat, zaznamenat, zapisovat, Zapiš, kótovat, stanovit kurz cenných papírů, zaznamenávat

notiert = zapíše, zapsal, zapsán, poznamená, poznamenal, poznamenán, zaznamená, zaznamenal, zaznamenán, kótuje, kotovaný, kótovaný


Next: notierte; notierten; Notierung    Pfeiler; Pfiff; Pfifferling