Nainstalujte si:
       

Překlad nochmals; Nocken; Nominalwert


nochmals = opět, znovu, znova, zas, zas (opět, znova), zase

r Nocken = vačka, noky, narážka, doraz, palec

r Nominalwert = nominální hodnota, nominální n. jmenovitá hodnota, nominál, nominální cena, jmenovitá cena


Next: nominiert; Nonne; Norm    Perversion; Perversität; Pfad