Nainstalujte si:
       

Překlad niedertreten; niedlich; Niedlichkeit


niedertreten = zašlápnout, pošlapat, ušlapat, sešlapat, sešlápnout, sešlápnout pedál, přišlápnout, sestoupit

niedlich = ladný, líbezný, něžný, půvabný, roztomilý, spanilý, úpravný

e Niedlichkeit = líbeznost, spanilost, roztomilost, něžnost, ladnost


Next: niedrig; Niedrigkeit; Niete    Personalausweis; Personalstand