Nainstalujte si:
       

Překlad niederlegen; Niederlegung; niederreißen


niederlegen = položit, složit, vzdát se, zastavit, skládat (uhlí, dříví), sepsat, vyjádřit písemně, zachytit (písemně), kvitovat, napsat, napsat úřadu

e Niederlegung = složení (funkce), uložení, složení zbraní, zastavení (práce), skládání, úschova, odstoupení, vzdání se

niederreißen = zbourat, zbořit, demolovat, bořit, bourat, rozbourat, rozbořit, pobořit, odbourat, strhávat


Next: Niederschlag; niederschlagen    periodisch; Peripherie; Perle