Nainstalujte si:
       

Překlad niederkommen; Niederlage; Niederlassung


niederkommen = slehnout, povít, sejít, sejít dolů, přijít na mizinu

e Niederlage = prohra, sklad, skladiště, pobočka, filiálka, ničení

e Niederlassung = usazování, pobočka, filiálka, zastoupení, zastupitelství, afilace, organizační složka, úřadovna banky, závod (podnik), osada, kolonie, sídliště


Next: niederlegen; Niederlegung; niederreißen    perforieren; Perforiermaschine; Periode