Nainstalujte si:
       

Překlad nahe; naheliegen; nahetreten


nahe = nedaleký, důvěrný, blízko, nablízku, poblíž, v blízkosti (čeho), v přímé blízkosti, blízce, blízké, blízká

naheliegen = být pochopitelný, být zřejmý, být nasnadě, být po ruce, být snadno pochopitelný

nahetreten = sblížit se, ublížit (starý tvar), dotknout se (koho - starý tvar), spřátelit se (starý tvar), přistoupit blíže


Next: Nahrung; Naht; nahtlos    Palladium; Palpation; Paneel