Nainstalujte si:
       

Překlad motiviert; Motivierung; Motorgehäuse


motiviert = motivuje, odůvodněný, zdůvodněný, motivovaný, důvodný

e Motivierung = motivace, zdůvodnění, motivování, odůvodňování, zdůvodňování

s Motorgehäuse = kryt motoru, kapota motoru, blok motoru, těleso motoru, motorová skříň, kliková skříň, block motoru


Next: möchte; möchten; mögen    Normen; normieren; normiert