Nainstalujte si:
       

Překlad morsch; Motiv; motivieren


morsch = zpráchnivělý, zpuchřelý, trouchnivý, ztrouchnivělý, chatrný, práchnivý

s Motiv = pohnutka, důvod, podnět, námět, základní myšlenka, vzor, příčina

motivieren = odůvodnit, odůvodňovat, zdůvodňovat, zdůvodnit, inspirovat (4. p.)


Next: motiviert; Motivierung; Motorgehäuse    normal; Normalisierung; Normalmaß