Nainstalujte si:
       

Překlad möglich; möglichst; Mönch


möglich = potenciální, potencionální, možná, možné, možno, případný

möglichst = snad, jak je možno, co, pokud možno, co nej-, jak jen možno

r Mönch = řeholník, sup hnědý, bekyně sosnová, mniška, kopytník obecný, prejz (na střeše), prejzová taška (na střeše), konvexní taška v prejzové krytině, drážková taška, zahřívací láhev, požerák, kbel


Next: Mucker; Muff; Muffe    notfalls; notieren; notiert