Nainstalujte si:
       

Překlad modifiziert; modifizierte; modrig


modifiziert = modifikuje, přizpůsoben, pozměněn, omezen, upraven, modifikovaný, upravený, přizpůsobený, pozměněný, obměněný

modifizierte = upravený, modifikovaný, přizpůsobený, přizpůsobil, modifikoval

modrig = ztrouchnivělý, zpráchnivělý, zetlelý, ztuchlý, práchnivý, trouchnivý


Next: Modulation; mollig; molliger    niederlegen; Niederlegung; niederreißen