Nainstalujte si:
       

Překlad modernisiert; Modifikation; modifizieren


modernisiert = modernizovaný, modernizován, modernizoval, modernizováno, zmodernizuje, přizpůsobený

e Modifikation = úprava, přizpůsobení, omezení, nedědičná odchylka na rostlině, vid, zmírnění, obměna, změna, přeměna, zušlechtění, porozumění, pozměnění

modifizieren = přizpůsobovat, pozměnit, pozměňovat, omezit, omezovat, upravit, upravovat, modifikovat, přeměnit (4. p.), obměnit, obměňovat, změnit


Next: modifiziert; modifizierte; modrig    niederkommen; Niederlage; Niederlassung