Nainstalujte si:
       

Překlad mitzählen; Mixtur; mobil


mitzählen = platit, mít platnost, počítat také, připočítat, připočítat (4. p.), připočítávat

e Mixtur = smíšenina, směs, smíšený lék, roztok léčivých směsí, smíšený hlas u varhan, pomocný hlas u varhan

mobil = pohyblivý, mobilizovaný, připravený, pohotový, hybný, čilý, pojízdný


Next: Mobiliar; Mobilien; Model    nieder; Niederdruck; niederdrücken