Nainstalujte si:
       

Překlad mittig; mitwirken; Mitwirkung


mittig = soustředný, centrický, souosý, dostředný, soustředěný

mitwirken = spolupracovat, asistovat, spoluúčinkovat, účinkovat, poskytnout součinnost, spolu působit

e Mitwirkung = účast, spoluúčast, součinnost, spolupráce, kooperace, asistence, spoluúčinkování, podpora, přičinění, účastenství, podílnictví (na trestném činu)


Next: mitzählen; Mixtur; mobil    Nichtsnutz; nicken; Nicken