Nainstalujte si:
       

Překlad minderwertig; Mindestabstand; mindestens


minderwertig = méněhodnotný, podřadný, méně hodnotný, méně cenný, horší jakosti, nízké hodnoty, závadný, inferiorní

r Mindestabstand = minimální rozestup znaků, nejmenší vzdálenost, minimální odstup, nejmenší odstup, minimální vzdálenost

mindestens = nejméně, minimálně, přinejmenším, alespoň, nanejmíň


Next: Mindestleistung; Mindestmaß; Mindestwert    Nass; national; Natron