Nainstalujte si:
       

Překlad mildernd; Milderung; Milieu


mildernd = polehčující, tišící, polehčující okolnosti, utišující, zmirňující, ulehčovací

e Milderung = ulehčení, úleva, mírnění, ulevení, zjemnění, zmírňování

s Milieu = milieu, okolí, ozdobná pokrývka (rak.), životní prostředí, zázemí, dečka


Next: Militär; Militäreinsatz; Millionen    Nahtstelle; Nahverkehr; naiv