Nainstalujte si:
       

Překlad milde; Milde; mildern


milde = lahodný, laskavý, dobročinný, shovívavý, jemný, přívětivý, štědrý, mírní, tichý

e Milde = laskavost, shovívavost, vlídnost, dobročinnost, štědrost, benevolence

mildern = zmírnit, tišit, ztišit, tlumit, zjemnit (4. p.), zjemňovat, ulehčit, ulevit, ulevovat, zmenšit, zmenšovat, zmírňovat


Next: mildernd; Milderung; Milieu    Nahrung; Naht; nahtlos