Nainstalujte si:
       

Překlad manches; Mandat; Mangel


manches = leccos, ledaco, ledacos, ledasco, všelico, všelicos, některé, některý, některého

s Mandat = pověření, oprávnění, poslanecká senátorská funkce, zmocnění, funkce, příkaz

r Mangel = nedostatek, bída, chybění, vada, závada, chyba, defekt, deficit, schodek, manko, mezera, nezájem


Next: mangelhaft; mangeln; Manie    möglich; möglichst; Mönch