Nainstalujte si:
       

Překlad lobpreisen; Loch; Lochabstand


lobpreisen = velebit, vzdávat chválu, blahoslavit (koho), vychvalovat, blahořečit, chvalořečit

s Loch = jáma, důlek, díra, otvor, vrt, vývrt, basa, vězení, doupě, pelech, brloh, jamka

r Lochabstand = vzdálenost děr, vzdálenost značkových otvoru, rozteč značkových otvoru, rozteč otvorů, rozteč


Next: Locheisen; lochen; Locher    Mindestleistung; Mindestmaß; Mindestwert