Nainstalujte si:
       

Překlad lieblich; liederlich; Liefermenge


lieblich = půvabný, roztomilý, sličný, rozkošný, lezný

liederlich = lajdácký, nedbalý, ledabylý, lehkovážný, darebný, zhýralý, zlajdačelý

e Liefermenge = dopravované množství, množství k dodání, dodané množství, dávka, objem dodávky, dodací množství


Next: liefern; Lieferung; Lieferwerk    Methylalkohol; meucheln; mich