Nainstalujte si:
       

Překlad ledern; ledig; lediglich


ledern = kožovitý, tuhý, nudný, suchopárný, čistit kůží, vydělávat kůži, zmlátit koho

ledig = neženatý, nevdaná, neprovdaná, prázdný, volný, uprázdněný, neobsazený, prostý (čeho), zbavený, oproštěný

lediglich = toliko, jedině, výlučně, jen, jenom, pouhý


Next: leer; leeren; Leerfahrt    markierten; Markierung; Markscheide