Nainstalujte si:
       

Překlad leben; Leben; Lebendigkeit


leben = být živ, existovat, bydlet, žijeme, žijí

s Leben = žití, existence, bytí, živobytí, bydlo, ruch, hrdlo, životů

e Lebendigkeit = životnost, trvanlivost, doba provozní upotřebitelnosti, jarost, aktivnost, poutavost, temperament, čilost


Next: Lebensdauer; Lebensführung; lebenslang    Mannloch; Mannschaft; Manöver