Nainstalujte si:
       

Překlad lass; lassen; Last


lass = spusť, mdlý, ochablý, připusť, dej, nechť, liknavý, nechávej

lassen = nechat, nebránit, připustit, pustit, zanechat, ponechat, ponechávat, nechávat, dávat, poskytnout, pouštět, zůstavit

e Last = břímě, zatížení, tíže, závazek, povinnost, vrub, obtíž, obtížnost, zátěž, náklad, namáhání, závada


Next: lasten; Lasten; lastenfrei    Luftbild; Luftdüse; Luftfahrt