Nainstalujte si:
       

Překlad kürzen; Kürzung; Labilität


kürzen = zkrátit, zkracovat, snížit, snižovat (4. p.), ubrat, ubírat, strhnout, zjednodušit, redukovat (4. p.)

e Kürzung = zkrácení, snížení, redukce, snížení platu, zkracování, zkratka

e Labilität = vratkost, nestálost, nestabilnost, kolísavost, labilnost, nevyrovnanost


Next: Laboralltag; laborieren; laboriert    Liquidation; liquidiert; Liquidierung