Nainstalujte si:
       

Překlad koppeln; Koppelung; Koppler


koppeln = spojovat, agregátovat, svazovat, sdružovat, spřáhnout, sepnout, spojit (4. p.), sdružit, spřahovat, svázat, napojit

e Koppelung = sdružování, vazba, čárka, napojení, propojení, sdružení, vázání

r Koppler = konektor, relé spojovacího pole, název chráněný pro konstrukci firmy Siemens, propojovací člen (IT), kopler (vazební prvek, novotvar)


Next: Kopplung; Kopulation; Korb    lasten; Lasten; lastenfrei