Nainstalujte si:
       

Překlad konsistent; Konsistenz; Konsole


konsistent = tuhý, hustý, pevný, stálý, trvalý, hutný, neporušený, sourodý, úplný

e Konsistenz = hustota, soudržnost, tuhost, stálost, trvalost, shodnost, hutnost, pevnost

e Konsole = konzola, tyč k zavěšení záclon, záclonová tyč, řídicí panel, ovládací stanoviště, krakorec, držák, nosič, podpěra, rameno, vzpěra


Next: Konsolidation; konsolidieren; Konsonanz    Lader; Laderampe; Laderaum