Nainstalujte si:
       

Pøeklad könnte; könnten; körnen


könnte = mohl (bych), mohl bych, bych mohl, by mohl, by mohlo, mohlo by, by, mohlo

könnten = mohli by, umìli by, dokázali, mohly by, umìly by, mohl byste

körnen = dùlkovat, dùlèíkovat, zrnit, granulovat, drobit, rozdrobovat, ozròovat


Next: Körner; körnig; Körnung    Länge; Längenausdehnung; Längenänderung