Nainstalujte si:
       

Překlad kleiden; Kleidung; klein


kleiden = oblékat, odívat, ošatit, odít, slušet, strojit

e Kleidung = oděv, šaty, oblek, ošacení, šatstvo, šat, ústroj, úbor

klein = malinký, maličký, nevelký, malých rozměrů, drobný, nedůležitý, skrovný, málo, maličko, skrovně, drobné (peníze)


Next: Kleinbahn; Kleinbetrieb; kleine    Kostenrechnung; Kostenträger