Nainstalujte si:
       

Překlad klar; klarer; Klarheit


klar = čirý, průzračný, průhledný, světlý, jasný, zřejmý, zřetelný, hotový, pohotový, připravený, zjevný, evidentní

klarer = jasný, jasnější, názornější, čitelnější, čitelný

e Klarheit = průhlednost, čirost, jasnost, srozumitelnost, bystrost, přesnost, zřetelnost, světlost, zřejmost, průzračnost


Next: Klartext; klarwerden; Klasse    Kopplung; Kopulation; Korb