Nainstalujte si:
       

Překlad kennzeichnet; Kennzeichnung; Kennziffer


kennzeichnet = označí, vyznačí, označíte, označen, vyznačíte, vyznačen, charakterizujete, charakterizován

e Kennzeichnung = charakteristika, označení, kvalifikátor, bližší určovatel, označování, identifikační označení, vyznačení, cejchování, značkování, diskriminant, označování (identifikační), kvalifikování


Next: Kennziffern; Keramik; Kerbe    Konformität; Konföderation; konfus